دستگاه جوجه كشي فول اتوماتيك
دستگاه جوجه كشي فول اتوماتيك و مقالات مربوط به جوجه كشي

حالت اول : در اين حالت ، سر جنين بين پاها قرار دارد . اگر چه اين وضعيت در ابتداي دوره جوجه كشي طبيعي است ، اما در مقطع پاياني دوره جوجه كشي ، جنين سر خود را بالا آورده و آن را در زير بال راست قرار مي دهد . اين نوع حالت قرارگيري غيرطبيعي جنين هميشه كشنده است . اين حالت با بالا بودن دماي دستگاه جوجه كشي بيش از ميزان طبيعي در ارتباط است .

حالت دوم : در اين حالت ، سر جنين در محل انتهاي كوچك تخم قرار گرفته است . اين وضعيت در پنجاه درصد موارد كشنده است . كمك به جنين ها در زمان خروج از تخم ، ميزان جوجه در آوري را افزايش مي دهد .

حالت سوم : در اين حالت ، جنين سر خود را به جاي بال راست ، در زير بال چپ قرار داده است . قرار گرفتن جنين در چنين حالتي تقريبا هميشه مرگ آور بوده و اين حالت با سوء تغذيه در مرغان مادر در ارتباط است . دماي بالاي دستگاه جوجه كشي يا چرخش نامناسب تخم ها در طي دوره جوجه كشي نيز در ايجاد اين حالت نقش دارند .

حالت چهارم :  در اين حالت ، بدن جنين در حول محور طولي تخم مي چرخد و در نتيجه سر جنين از اتاقك هوايي تخم دور شده و در ناحيه جانبي تخم قرار مي گيرد . چون نوك جوجه از اتاقك هوايي تخم دور است لذا مرحله انتقال به شكل تنفسي ريوي انجام نشده و در صورت عدم كمك به جوجه براي خارج شدن از تخم ، قرار گرفتن در اين حالت اغلب كشنده است .

حالت پنجم :  اين حالت زماني روي مي دهد كه پاها در بالاي سر قرار گرفته اند . به علت قرار گرفتن جنين در چنين حالتي ، پاها امكان لگد زدن (Kick) به محل مناسبي از پوسته تخم را نداشته و در نتيجه جوجه ، بدون قدرت پاها ، توانايي شكستن پوسته و خروج از تخم را نخواهد داشت . در اين حالت نيز بدون كمك خارجي ، قرارگيري غيرطبيعي جنين منجر به مرگ آن مي شود .

حالت ششم : در اين حالت ، سر جنين به جاي قرار گرفتن زير بال راست ، روي آن قرار دارد ، اين شكل قرارگيري جنين هر چند غيرطبيعي بوده و با مشكل همراه است ، اما امكان تفريخ و خروج جوجه از تخم وجود دارد .

حالت هفتم : اين حالت زماني روي ميدهد كه جنين كوچك بوده و يا شكل تخم كروي باشد . در چنين حالتي جنين برخلاف جهت قرار گيري طبيعي و به صورت عرضي در درون تخم قرار داشته و سر آن مجاور اتاقك هوايي تخم است . قرار گرفتن جنين در چنين حالتي نيز اغلب مرگ آور است .


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۳۹:۵۶ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]

عمليات رفع مشكل

بعد از جوجه كشي اگر تعداد قابل توجه اي از تخم ها هچ نشدند، توسل به عمليات رفع اشكال بسيار مهم است. اين عمليات به پرورش دهنده پاسخ مي دهد: مشكل از كجاست؟ بنابراين ضرورت دارد پس از پايان هر دوره جوجه كشي ترجيحاً تمامي تخم هاي هچ نشده و در غير اين صورت تعدادي از تخم هاي هچ نشده را معمولاً ۳ سبد از هر گاري (يك سبد از بالا، يك سبد از وسط و يك سبد از پايين ) جدا كرده و توسط مسئول جوجه كشي يا كارشناسي خبره شكسته و دلايل عدم تبديل آن ها به جوجه مشخص و ثبت شود تا هر شكل ممكن در جوجه كشي هاي بعدي مشكل برطرف گردد.

يك جوجه كشي موفق بستگي به عواملي دارد كه علت تعدادي از آنها را بايد در سالن هاي پرورش جستجو نمود. سن گله، نژاد، مديريت واحد از نقطه نظر تغذيه بهداشت و جمع آوري و درجه بندي تخم ها، از جمله ي اين عوامل مي باشند. در يك جوجه كشي استاندارد و موفق ميزان هچ (جوجه درآوري)، در حد ۸۵ درصد مورد انتظار است.

اين فرم مي تواند به عنوان ثبت وضعيت جوجه كشي مورد استفاده قرار گرفته و متعاقباً جهت پيدا كردن نابساماني موجود در واحد و رفع مشكل، مورد بهره برداري قرار گيرد. در واقع پس از پايان عمليات جوجه كشي تمامي تخم هايي كه به جوجه تبديل نشده اند (و اگر اين كار مشكل باشد، حداقل ۱۰ درصد از تخم ها از طبقات مختلف برداشته شده) يكي يكي شكسته شده و براساس عناوين ستون هاي فرم ارزيابي جوجه كشي ثبت وضعيت و اين اطلاعات مورد بررسي كارشناسي قرار مي گيرد.

پس از شكستن تخم هاي هچ نشده

۱-    اگر كوچك ترين اثري از نطفه درون تخم ملاحظه نشد، به عنوان تخم بدون نطفه در ستون اول علامت(-) زده مي شود.

۲-    اگر لكه اي كوچك و بعضا با مقداري مويرگ خوني مشاهده شد به عنوان تخم نطفه دار در ستون دوم علامت زده مي شود.

۳-    چنانچه در وسط مويرگ ها جنيني كوچك عموما به رنگ صورتي مشاهده شد (در چنين حالتي سر جنين و چشمان او كاملا مشخص است) در ستون سوم به عنوان جنين كوچك علامت گذاري مي شود.

۴-    اگر جنيني مشاهده شود كه در ان سر، بدن، چشم، منقار، بال ها و پاها كاملا مشخص باشند به عنوان جنين بزرگ علامت زده مي شود.

۵-    چنانچه جوجه اي مشاهده شود كه علاوه بر تكامل قسمت هاي مختلف بدن پر هاي آن به صورت كرك هاي تازه رشد يافته مشهود باشد (در اين حالت كيسه ي زرده فضاي قابل توجه اي از تخم را در جلوي شكم جوجه اشغال كرده) در ستون جوجه ي بزرگ ثبت مي شود.

۶-     چنانچه جوجه اي مشاهده شود كه برخلاف حالت هاي قبلي چرخيده و سر آن در قسمت پهن تخم قرار گرفته باشد و مايعات داخلي تخم بسيار كم باشد، به عنوان جوجه ي مرده تلقي شده و در ستون ششم علامت گذاري مي شود. (گاهي اوقات در چنين وضعيتي جوجه، پوسته ي تخم را سوراخ هم نموده است ولي در نهايت تلف شده است).

۷-    معمولا در ستون هفتم علامت گذاري نشده بلكه تمامي جوجه هاي زنده كه از تخم خارج شده اند، شمارش و جمع آن ها در سلول پايين ستون هفتم به عنوان جوجه زنده ثبت مي شود.

در پايان تكميل فرم ارزيابي جوجه كشي علامت ها كه عموما به صورت واحد هاي شش تايي درج شده شمارش و جمع شده و در سلول هاي پايين فرم به صورت عدد ثبت شده و به كمك، يك تناسب رياضي، درصد آنها نيز مشخص خواهد شد.

دلايل يك جوجه كشي ناموفق و يا به عبارتي ديگر تفسير اطلاعات (به عنوان مثال مانند فرم فوق الذكر) نياز به تجربه تبحر و اطلاعات كارشناسي دارد. در ادامه اشاراتي به علت هاي احتمالي آن مي نماييم. دليل زياد بودن تخم ها در ستون هاي اول تا ششم مي تواند به قرار زير باشد :

ستون يك:

۱-    كافي نبودن تعداد پرنده ي نر بالغ در گله كبك هاي مولد

۲-    عقيم بودن يا به بلوغ نرسيدن احتمالي نر ها

۳-    گرماي زياد محيط پرورش

۴-    سرماي زياد محيط پرورش

۵-    پير بودن پرندگان نر

۶-     كمبود هاي ويژه در خوراك گله كبك هاي مولد

۷-    بيماري احتمالي نرها

۸-    غير اصولي بودن مديريت و امكانات پرورش

۹-    مصرف برخي داروها، حشره كش ها ومواد شيميايي

۱۰-  كمبود نور (شدت نور يا ساعات روشنايي)

ستون دوم:

۱-    بيماري گله از نوع نارسايي ژنتيكي

۲-    نگه داري در انبار و كهنه شدن تخم

۳-    پوسته ي بسيار سفت و كلفت (كه تنفس جنين را محدود كند).

۴-    كمبود ويتامين به ويژه ويتامين هاي گروه B

۵-    نقص گندزدايي (ضدعفوني ) و نفوذ ميكروب به داخل تخم

ستون سوم:

۱-    انبار كردن تخم براي مدت طولاني و يا حرارت نامناسب

۲-    حرارت بالا يا پايين در ابتداي جوجه كشي

۳-    آسيب هاي ضربه اي در زمان حمل و نقل تخم

۴-    دماي زياد آبي كه براي شستشوي تخم ها استفاده مي شود.

ستون چهارم:

۱-    تمامي موارد ذكر شده در زير ستون سوم

۲-    كمبود تهويه با پوسته ي ضخيم

۳-    چرخش ناكافي

۴-    كمبود ويتاميني مانند ويتامين E

ستون پنجم:

۱-    حرارت رطوبت و چرخش ناكافي

۲-    نقص در تهويه

۳-    كمبود اكسيژن در محيط

۴-    كمبود هاي تغذيه اي

۵-    پير بودن گله ي كبك هاي مولد

ستون ششم:

۱-    نقص در سيستم تهويه دستگاه جوجه كشي

۲-    نقص در سيستم تهويه سالن جوجه كشي

۳-    كمبود اكسيژن محيط (محل جوجه كشي در ارتفاعات باشد).

۴-    وجود عوامل مصرف كننده ي اكسيژن (مانند بخار هاي شعله دار) در سالن جوجه كشي

۵-    كمبود هاي تغذيه اي به ويژه ويتامين (مشخصا اسيد فوليك)


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۵۲:۳۸ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]

در اين مقاله سعي نموده ايم طرز ساخت دستگاه جوجه كشي خانگي براي كساني كه دوست دارند جوجه كشي دستي را تجربه كنند، توضيح دهيم.  اين روش براي تجربه اندوزي كودكان و نوجوانان در جهت برانگيخته شدن خلاقيت و كشف استعدادشان بسيار توصيه مي شود. اما اگر به دنبال تجربه حرفه اي و كسب درآمد هستيد با توجه به اهميت صرفه جويي در وقت و هزينه بهتر است دستگاه جوجه كشي صنعتي را از شركت هاي معتبر تهيه نماييد.

وسايل مورد نياز براي ساخت دستگاه جوجه كشي

–        يخدان يونوليتي درب دار

–        سرپيچ متصل به سيم

–        نوار چسب

–        لامپ ۲۵ وات

–        توري مرغي يا توري فلزي مناسب

–        دما سنج و رطوبت سنج ديجيتال

–        ظرف آب مناسب براي قرار گرفتن داخل يخدان

–        اسفنج

يخبندان يونوليتي

۱- يك يخدان يونوليتي انتخاب كرده و روي بدنه آن سوراخي ايجاد نماييد به اندازه اي كه سرپيچ از آن عبور كند. سپس توسط نوار چسب سرپيچ را از داخل و خارج سوراخ به بدنه يخدان بچسبانيد. اين كار را با دقت انجام دهيد تا بر اثر تماس لامپ با بدنه يونوليتي باعث آتش سوزي نشود. سپس يك لامپ ۲۵ وات را به سرپيچ متصل نماييد.

همچنين مي توانيد از يك جعبه مقوايي به جاي يخدان يونوليتي استفاده كنيد ولي بدليل عايق بودن جعبه يونوليتي اين جعبه براي ساخت دستگاه جوجه كشي مناسب تر است.

لامپ در دستگاه جوجه كشي

۲ – جدا كننده هاي توري اطراف لامپ

با استفاده از توري مرغي يا توري هاي فلزي موجود در بازار اطراف لامپ را بپوشانيد اين كار از تماس جوجه ها پس از تولد با لامپ جلوگيري مي كند.

در صورت تمايل مي توانيد از توري موجود در كف جعبه استفاده كنيد تا از جمع شدن فضولات زير پاي پرنده جلوگيري شود.

دما سنج و رطوبت سنج

۳ – اضافه نمودن دما سنج و رطوبت سنج ديجيتال

مطمئن شويد كه دما سنج و رطوبت سنج به درستي و با دقت زياد كار مي كند و آن را در جعبه و جايي كنار تخم مرغ ها قرار دهيد.

طرف آب در دستگاه جوجه كشي

۴ – جهت تامين رطوبت مورد نياز جوجه كشي يك ظرف آب داخل جعبه قرار دهيد مي توانيد داخل ظرف از اسفنج استفاده نماييد تا بتوانيد رطوبت مورد نياز جعبه را كنترل نماييد.

شيشه دستگاه جوجه كشي

۵ – روي درب يخدان برشي ايجاد كنيد و با استفاده از شيشه قاب عكس يا طلق پلاستيكي محل برش خورده را بپوشانيد و اطراف آن را با نوار چسب محكم بچسبانيد.

در صورت تمايل مي توانيد لولايي روي درب يخدان نصب نموده تا عمل باز و بسته نمودن درب دستگاه راحت تر انجام پذيرد.

جهت گردش جريان هوا و تهويه داخل جعبه مي توانيد دو سوراخ كوچك در طرفين جعبه ايجاد نماييد و يك سوراخ كوچك روي درب بالاي آن در نظر بگيريد.

تست دستگاه جوجه كشي

۶ – تست دستگاه جوجه كشي

قبل از قرار دادن تخم مرغ هاي نطفه دار درون دستگاه مي بايست دستگاه را براي يك روز يا حتي بيشتر روشن كنيم تا از رطوبت و دماي مورد نياز در دستگاه مطمئن شويم. در طول دوره جوجه كشي درجه حرارت دستگاه بايد روي ۳۷.۵ درجه سانتيگراد ثابت بماند و مي بايست رطوبت دستگاه براي ۱۸ روز اول بين ۵۵ تا ۶۵ درصد و براي چهار روز آخر بين ۶۵ تا ۷۵ درصد تنظيم شود.

جهت كنترل رطوبت دستگاه مي توانيد آب جذب شده به اسفج را خارج نموده و يا براي افزايش رطوبت مقداري آب به ظرف داخل دستگاه اضافه نماييد.

مراحل جوجه كشي تخم مرغ ها

قرار دادن تخم مرغ ها

قرار دادن تخم در دستگاه جوجه كشي

تهيه تخم نطفه دار خيلي مهم است چرا كه در برخي موارد مشاهده شده بدليل رعايت نكردن اصول نگه داري تخم هاي نطفه دار پس از قرار گيري تخم مرغ ها در دستگاه نطفه رشد نكرده و تمامي زحمات شما از بين مي رود. لذا جهت تهيه تخم مرغ نطفه دار مناسب مي توانيد به بازارهاي محلي اطراف خود مراجعه كرده يا از افرادي كه به آنها اعتماد داريد تخم نطفه دار مرغوب تهيه كنيد.

كيفيت تخم مرغ نطفه دار بستگي به سلامت مرغ دارد لذا در صورت لزوم مي توانيد از فروشنده بخواهيد تا جهت بررسي و اطمينان از سلامت مرغ ها شما را به مزرعه خود ببرد. معمولا مرغ هاي آزاد تخم هاي با كيفيت تري نسبت به مرغ هاي داخل قفس توليد مي كنند.

معمولا نرخ جوجه درآوري خوب بين ۵۰ تا ۸۵ درصد از تخم ها مي باشد.

تخم مرغ نطفه دار مرغ هاي تخم گذار معمولا كوچك تر هستند اين درحالي است كه تخم مرغ گوشتي معمولا درشت تر مي باشد به هرحال شما مي توانيد از كشاورز سوال كنيد تا اطلاعات لازم درباره نژاد مرغ هاي مزرعه خود در اختيار شما قرار دهد.

اطلاعات مهم نظير زمان و آمار تخم مرغ ها را ثبت كنيد

ثبت اطلاعات و تاريخ

 يك تخم مرغ به ۲۱ روز زمان نياز دارد تا به جوجه تبديل شود و مهم است كه شما بدانيد چه زمان و چه تعداد تخم را داخل دستگاه قرار داده ايد. همچنين ميزان دما و رطوبت اندازه گيري شده در هر روز را ثبت نماييد تا در صورت مشاهده تغيير سريعا نسبت به رفع آن اقدام كنيد.

چرخش تخم مرغ ها

چرخش تخم مرغ

تخم مرغ ها را مي بايست در هر روز و در فواصل زماني منظم بچرخانيد اين امر مي بايست تا روز ۱۸ جوجه كشي ادامه پيدا كند. براي چرخش درست تخم مرغ ها مي توانيد يك طرف آن را علامت “O” و طرف ديگر آن را با علامت “X” نشانه گذاري كنيد و در هر مرحله يك چهارم تا نيم دور تخم مرغ ها را بپرخانيد.

نكته : در دستگاه هاي جوجه كشي ساخته شده در كارخانجات معتبر اين عمل به صورت اتوماتيك و بدون نياز به بازرسي انجام مي پذيرد.

مشاهده داخل تخم مرغ ها بعد از هفته اول

نوربيني تخم مرغ

اين كار به شما كمك مي كند تا تخم هاي نطفه دار را از ساير تخم ها شناسايي نماييد. براي عمل كندلينگ يا نوربيني تخم مرغ ها مي توانيد يك دستگاه كندلر تهيه كرده و يا توسط يك چراغ قوه و در فضاي تاريك، داخل تخم مرغ ها را يك به يك مشاهده كنيد. پس از بررسي تخم مرغ ها آنهايي كه نطفه دار نيستند و يا تفاوتي با ساير تخم هاي نطفه دار دارند را از دستگاه خارج نماييد.

اگر از چراغ قوه براي مشاهده تخم مرغ ها استفاده مي كنيد مي بايست لنز آن به اندازه اي كوچك با شد كه با قرار دادن تخم مرغ روي آن نور از اطراف مشاهده نشود.

براي ساخت كندلر خانگي مي توانيد يك چراغ روميزي را داخل جعبه مقوايي با ابعاد مناسب قرار داده و روي جعبه را سوراخ كنيد و تخم مرغ را روي سوراخ قرار داده و داخل آن را مشاهده نماييد.

براي مشاهده داخل تخم مرغ به آرامي آن را بچرخانيد تا از ايجاد نطفه در آن مطمئن شويد.

جنين زنده مانند يك نقطه ديده مي شود كه با رگ هاي خوني به اطراف احاطه شده است.

جنين مرده شبيه به حلقه و يا رگه هايي از خون ديده مي شود.

تخم مرغ بدون نطفه كاملا شفاف بوده و نور از آن عبور مي كند.

توجه به صداي تق تق در روز بيست و يكم

روز بيست و يكم جوجه كشي

اگر دقت كنيد در روز بيست و يكم صداي ضربه زدن نوك جوجه ها به تخم ها را مي شنويد اين صدا به منظور تركيدن كيسه هواي داخل تخم و برخورد نوك جوجه با پوسته تخم مرغ ايجاد مي شود. پس از شنيدن صدا شايد تا ۱۲ ساعت زمان لازم باشد تا جوجه به طور كامل از تخم خارج شود.

نكته : در حين خروج جوجه ها از تخم هرگز به آنها كمك نكنيد و اجازه دهيد خود حيوان اين كار را انجام دهد چرا كه برخي از جوجه ها هنوز توان شكستن تخم را ندارند و به زمان بيشتري براي جذب انرژي لازم دارند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۱۴:۱۱ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]

 

در جوجه كشي طبيعي آيا مرغ عمليات خوابيدن روي تخم ها را بهتر از دستگاه جوجه كشي انجام مي دهد؟

جواب منفي است. جوجه كشي طبيعي بارها و بارها نتايج ضعيفي به ما داده و مي‌دهد درحالي كه دستگاه جوجه كشي به شرط رعايت شرايط  محيطي و بهداشتي در آن به مراتب بهتر از مرغ كرچ عمل مي‌كند. مرغ كرچ از جمله مخلوقات آميخته با بي نظمي و غيرقابل پيش بيني كره زمين است كه به روش هاي مختلف ما را دچار نوميدي ميكند. اين موضوع در مورد پرورش جوجه ها صدق نمي‌كند زيرا پرورش طبيعي آنها توسط مرغ كرچ به مراتب راحت تر و دقيق تر از روش مصنوعي و دستي انجام مي شود.

جوجه كشي و پرورش طبيعي جوجه ها مزاياي زير را دارد :

الف – «مواظبت مادر از تخم و جوجه ها». مرغ به خوابيدن روي تخم ها و چرخاندن آن ها مبادرت كرده و در مورد مقرر جوجه ها متولد مي شوند بدون اين كه نياز چنداني و درگيري ما باشد. بهتر است از مرغ‌هاي با طبيعت عصباني و بي قرار استفاده نشود ولواين كه تيپ جنگي مناسبي داشته باشند. طبيعت قوي و متوازن مرغ ها نشانه آن است كه جوجه ها را با اطمينان بيشتر و ريسك كمتري مورد هدايت و حمايت قرار مي دهند و از طريق سيگنال هاي صدايي و به دلايل واهي درمعرض هشدارهاي  بي مورد قرار نداده و خانواده را دچار اضطراب نمي‌كنند.

ب – در فضاي بيرون مادر به جوجه ها آموزش مي‌دهد چه غذايي براي آن ها مفيد است.

ج – در زمان نزديك شدن خطر،مادر جوجه ها را آگاه مي كند و از آنها حفاظت مي‌كند.

د – در زمان درگيري بين جوجه ها، واسطه مي شود.

ح – رسيدگي و مراقبت جوجه ها به قدري است كه اغلب جوجه خروس ها از همان ابتدا ويژگي‌هاي برجسته و شايستگي فيزيكي خود را نشان مي دهند.

و – نيازي به خريد مادر مصنوعي،اينكوباتور،جعبه پرورش اوليه،هيتر و امثال آن نيست.

معايب جوجه كشي و پرورش طبيعي نيز به شرح زير است :

الف – تعداد جوجه كمتري به ازاي هر مرغ توليد خواهد شد زيرا مرغ درگير پرورش جوجه مي شود و براي مدتي از تخم مي رود.

ب – مرغ هاي جوان و نابلد موجب تلف شدن جوجه خود مي شوند.

ج – تنها زماني مرغ وارد فعاليت توليد مثلي مي شود كه ابتدا كرچ شود.

د – درصد جوجه درآوري كم تر از روش جوجه كشي مصنوعي(البته در شرايط ايده آل) است.

 به هر حال در صورت تمايل به جوجه كشي طبيعي و استفاده از مرغ كرچ،شب هنگام تخم هاي بارور جمع‌آوري شده را زير وي قرار مي دهيم.به اين منظور به آرامي از جايش بلند كرده و محكم نگه داشته و تخم ها را در آشيانه وي مي ‌گذاريم و سپس به آرامي مرغ را روي آن ها قرار مي دهيم. چنان چه مرغ كه خصوصيات كرچي را نشان مي دهد از روي تخم بلند شود دوباره روي آن ها باز مي گردد. بايد توجه داشت كه هيچ گاه در حالي كه مرغ ديگري در آشيانه است،تخم ها را زير مرغ كرچ نگذاريم. مرغ به مدت ۲۱ روز روي تخم ها مي خوابد و سپس تا استقلال كامل جوجه ها از آن ها مواظبت مي‌كند. جوجه هاي بدست آمده از جوجه كشي طبيعي تحت نظارت مادر،بزرگ مي شوند. اين مرغ ها ابتدا نياز جوجه ها و سپس نياز خود را برآورده مي كنند و حتي اگر كاملاً گرسنه باشند وقتي غذا بيابند ابتدا جوجه ها را سير مي كنند. مواظبت و حمايت از آن ها نيز همين منطق را دارد. هيچ تهديدي و اندازاي بزرگ نيست كه او جوجه‌هايش را رها كند.

اغلب پرورش دهندگان باتجربه،مرغ و خروس هاي مولد(با سابقه و شجره مشخص) خود را به صورت مجزا از ديگران در قفس هاي توليد مثل انفرادي جفت مي كنند واز تخم‌هاي شناسنامه ‌دارآن ها مواظبت كرده به دقت آن ها را نشانه گذاري مي‌كنند و آن ها را با دستكش نخي برداشته و با مداد،اطلاعات توليد مثلي و تاريخ گذاشته شدن آنها را يادداشت كرده و در محل مناسبي انبار مي كنند و به موقع زير مرغ كرچ(مادر يا حمال)مناسب مي خوابانند.

نژاد لاري 

لازم به ذكر است كه مرغ نژادهاي جنگي در مقايسه با مرغ و خروس معمولي غريزه توليد مثلي بيشتري دارد. بهتر است در ابتداي فصل توليد مثل وارد فرايند توليد مثل شوند و قبل از آن غذاهاي حاوي ويتامين و مواد معدني و پروتئين مناسب به آن ها داده شود و در زمان مناسب در معرض عمليات كرم كشي  قرار گيرند تا در دوره خوابيدن روي تخم ها راحت بوده به آلودگي در آشيانه آن ها وجود نداشته باشد. آشيانه مرغ (جعبه پلاستيكي،سبد ميوه يا نظير آن) در محلي خلوت و بدون مزاحمت قرار گرفته و كف آن مقداري خاك اره يا پوشال مناسب ريخته مي شود و پس از تولد جوجه ها يك طرف جعبه برداشته مي شود تا جوجه ها امكان رفت و آمد داشته باشند. در صورتي كه زمان دقيق گذاشته شدن تخم هاي بارور بلافاصله يادداشت شود مي توان تاريخ دقيق تولد جوجه ها را محاسبه كرد.سويه هاي  مختلف تعداد روز و ساعات متفاوتي دارند. مرغ ها بلافاصله بعد از گذاشتن تخم، آن را با صداي بلند قدقد خود اعلام مي كنند در حالي كه پرهايشان را باد انداخته اند.

مديريت توليد مثل

 يك روش مناسب مديريت توليد مثل مرغ هاي مناسب كه قبلاً داراي جوجه خروس هاي خوبي بوده اند اين است كه بلافاصله پس از گذاشته شدن تخم، آن ها را برچسب زده و تا لحظه موعود در محل مناسب ذخيره كنيم و موقتا تخم هاي بي كيفيت زير او بگذاريم و دائم مراقب كرچي او باشيم. در صورتي كه مرغ تمامي لحظات روزانه را در آشيانه بماند نشانه كرچي او است. بعد از دو روز مي توان او را به آشيانه اي كه مخصوصا براي او فراهم شده انتقال داد. در محل جديد دو روز ديگر نيز روي تخم هاي بي كيفيت مي خوابد.در صورت بي تجربگي و عدم امنيت مرغ ها در اين روز ها، آسيب جدي به تخم ها وارد مي شود. زماني كه مرغ  با ثبات كافي روي تخم هاخوابيد، يك روز پس از غروب  و در حالي كه هوا تاريك است تخم ها  جايگزين مي شوند و تعدادي تخم بارور و شناسنامه ‌دار تا ( ۱۲عدد) زير آن ها گذاشته مي شود تا مرغ بتواند تمامي آنها را گرم نگه دارد.البته اين تعداد بستگي به اندازه مرغ نيز دارد و هرچه مرغ بزرگ تر باشد تعداد تخم بيشتري را گرم مي كند.

 كجه مرغ كرچ در محلي خلوت،خنك، نسبتا تاريك و آرام و دور از دسترس ديگر مرغ و خروس ها قرار مي گيرد.لازم نيست اين كجه ها بزرگ وگران باشند ولي بايد راحت، ايمن و عاري از كوران هوا باشند. استفاده از قفسي با مساحت ۲ متر مربع با يك پنجره بزرگ و مناسب بدون شيشه ولي نرده دار كه در روزهاي بعد از تولد جوجه ها،آفتاب كافي به درون آن بتابد مناسب است در حالي كه كف آنها از خاك اره درشت پوشيده شود تا مرغ در صورت لزوم حمام خاك كند. خاك اره به تدريج آلوده به فضله مادر شده وجوجه ها پس از تولد، با باكتري هاي طبيعي و مفيد روده مادر تلقيح مي‌شوند و از ورود  باكتري هاي مضر به دستگاه گوارش آنها ممانعت به عمل مي آيد. كجه هاي مرطوب و با جريان هواي تند موجب تلفات جوجه ها مي شود در حالي كه اگر اين دو حالت در آن  نباشد حتي درروزهاي سرد زمستان مي توان مرغ ها را خواباند و جوجه سالم و قوي در آن ها پرورش داد.گاه اوقات يك كجه  مستقل ولي كوچك تر براي مرغ مادر فراهم مي‌كنند تا مرغ بدون اضطراب يا مزاحمت ديگران در آن به خوردن و نوشيدن بپردازد.

مرطوب بودن تخم ها

گاهي اوقات بخصوص در فصول گرم و هواي خشك لازم است وقتي مرغ كرچ براي خوردن و آشاميدن از روي تخم ها بلند مي شود،اندكي آب روي تخم ها اسپري كنيم.تخم ها به ويژه در دو روز آخر بايد مرطوب (نه خيس) باشند تا جوجه ها راحت تر پوست تخم‌ را شكافته و از آن بيرون بيايند.در صورتي كه تخم ها خشك باشند، جوجه درگير پوسته هاي داخلي تخم شده و به راحتي متولد نمي شود و يا قبل از تولد مي ميرد. به هرحال جوجه ها يكي پس از ديگري متولد مي‌شوند.

 در صورتي كه در روزهاي آخر نزديك و تولد جوجه ها،تخم يا جوجه اي زير مرغ بگذاريم، احتمال دارد مرغ كرچ از پذيرفتن آن ها خودداري كرده و يا بلافاصله بعد از تولد آن را  بكشد. مرغ در سه روز آخر صداي جوجه را از درون تخم شنيده و آن را حس مي كند. هم چنين مرغ ها شمارش بلد نيستند و عدد را نمي‌شناسند و براي آن ها ۷ روز با ۱۷ روز تفاوتي ندارد. بنابراين اگر جوجه يك روزه اي را به صورت دزدكي زير مرغ بگذاريم او را پذيرفته و همراه جوجه هاي خود بزرگ مي‌كند. زمان بندي اين كار حساس است و حتما بايد دزدكي انجام شود.

مرغ كرچ گاه به خوردن پوسته هاي باقي مانده مي پردازد. اين صفت در مرغ هاي مختلف متغير است.گاه اوقات آن ها تخم هاي نابارور و مشكل دار و نيز جوجه هاي مريض و مرد را مي خورند و بعيد نيست مثلاً از ميان ۱۰ تخمي كه در لانه گذاشته شده، هيچ اثري از يكي دو تا از آن ها مشاهده نكنيم. گاه مرغ ها از ترس شكارچيان به خوردن جوجه هاي سالم نيز مي پردازند.اين صفت را به سختي مي‌توان مهار كرد و لذا اين گونه مرغ ها به درد جوجه كشي نمي خورند. در روزهاي ۲۰ و ۲۱ بايد مراقبت بيشتري به عمل آيد و اين رفتار در مرغ كرچ كنترل شود.برخي پرورش دهندگان كاري با اين رفتار ندارند و آن را طبيعي مي دانند به ويژه اگر باقي مانده جوجه ها را به شيوه مناسبي بزرگ كنند.

 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۹:۴۰:۲۷ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]

 

دستگاه جوجه كشي قادر است شرايطي دقيقاَ مطابق با شرايط پرنده مادر را ايجاد كرده تا بتواند تخم بارور را در زمان معيني تبديل به جوجه  نمايد.

شرايط :

دما

رطوبت

چرخاندن تخم ها

تهويه / اكسيژن رساني

 تامين و تنظيم دما در ماشين جوجه كشي

 حرارت مورد نيازدر ماشين جوجه كشي از قديم  به روشهاي مختلف تامين شده است ، از سوزاندن فضولات حيوانات در ماشين هاي جوجه كشي مصريان باستان و مردم چين باستان گرفته تا پارافين و نفت و الكل و آب گرم و نيروي الكتريسيته كه امروزه  نيروي الكتريسيته تقريبا در اكثر دستگاه هاي جوجه كشي بعنوان منبع تامين حرارت مورد استفاده قرار مي گيرد

 تنظيم دما نيز با ابزار و روش هاي مختلفي انجام مي شده است , دريچه هاي تعبيه شده در بدنه ماشين هاي جوجه كشي قديمي ابتدايي ترين روش تنظيم دما بوده هر چند روش هاي متداولي بسته به نوع دستگاه مرسوم بوده و هست مثل ترموستات الكتريكي ، كپسول اتري ،كليد جيوه اي ، دماسنج جيوه اي تماسي ،  كليدهاي حرارتي الكتريك ( ترموستات هاي مكانيكي) و غيره

 اما امروزه با پيشرفت روز افزون علم و تكنولوژي ترموستات هاي الكترونيكي با مدارهاي ييچيده و سنسورهاي فوق حساس با كنترل دقيق دما تا ۲ دهم درجه ، كنترل دما در ماشينها ي جوجه كشي را بسيار قابل اطمينان كرده هر چند بكار بردن اين ترموستاتها  تا حدي هزينه هاي ساخت دستگاه هاي جوجه كشي را بالا برده اما تا حد قابل  توجهي ميزان ريسك را كاهش داده و به نوعي كاربا دستگاه هاي مجهز به اين ترموستات ها براي  كاربران ساده تر شده است.

بحث كنترل نوساناتات دما و جلوگيري از شك هاي برودتي و حرارتي امر مهمي است كه هر سيستم كنترل ساده و ابتدايي از پس آن بر نمي آيد. البته نحوه چينش اجزاي توليد دما و فن هاي سيركوله هوا نقش اساسي در اين امر دارند.

با نحوه توليد گرما در دستگاه هاي جوجه كشي بلدرچين دماوند بيشتر آشنا شويد!

تامين و تنظيم رطوبت در ماشين جوجه كشي

 رطوبت يكي از عوامل تعيين كننده ي درصد موفقيت در جوجه كشي مي باشد ، تنها منبع تامين رطوبت آب است و توليد رطوبت از آب به روشهاي مختلفي امكانپذير است ، در ساده ترين  نوع، قرار دادن يك ظرف آب در ماشين جوجه كشي باعث ايجاد رطوبت مي شود حال اگر  بتوان سطح آب را بصورت معيني تنظيم كرد و ميزان آن را با يك رطوبت سنج ساده اندازه گيري كرد به نحو مطلوب تري ميتوان بر رطوبت مورد نياز فرآيند جوجه كشي نظارت داشت

 پاشش آب در محيط بوسيله ي پمپ مخصوص و يا به كارگيري از مدارات الكترونيكي جهت توليد بخار سرد يا همان مه سازها يا رطوبت سازهاي آلتراسونيك مي تواند روش موثري در تامين رطوبت مورد نياز باشد. اما اين روش فقط در دستگاه هايي به خوبي عمل مي كند كه عمل جابجايي هوا به طور ويژه براي بخار سرد طراحي شده باشد و اول بخار سرد را به داخل هيتر هدايت كند و سپس به سطح تخم ها منتقل كند تا شك دمايي به حداقل برسد. همچنين در استفاده از بخار ساز هاي التراسونيك محدوديت هايي جهت استفاده از آب وجود دارد به نحويي كه آب هاي با املاح بالا در اين دستگاه باعث انتقال رسوبات به سطح تخم مي شوند و با بستن منافذ پوسته مانع رسيدن هوا به جنين مي شوند.

بهترين روش در توليد رطوبت را كارخانه سازنده دستگاه بنا بر طراحي دستگاه به شما پيشنهاد مي كند اما در نظر داشته باشيد استفاده از رطوبت ساز هاي تبخيري ديسكي عوايد فراواني دارد از جمله آنها توليد رطوبت هم دما با محيط ، استفاده از هر نوع آب بدون نگراني از انتقال رسوب به دستگاه و پوسته تخم ها، سرويس و نگهداري آسان و هزينه اوليه پايين تر از ساير رطوبت سازها.

با نحوه توليد رطوبت در دستگاه هاي جوجه كشي بلدرچين دماوند بيشتر آشنا شويد!

چرخش

 يكي ديگر از لازمه هاي جوجه كشي موفق چرخاندن تخمها در زمانهاي مشخص مي باشد ، بصورت طبيعي مشاهده شده است مرغ مادر به جهت جلوگيري از چسبيدن زرده به پوسته و كيسه هواي درون تخم  بطور متوسط هر ۳۵ دقيقه اقدام به چرخش تخمها مي كند ، در مقياس صنعتي اينكار را هر ۱ ساعت يكبار براي تخم مرغ و هر ۲ تا ۴ ساعت يكبار براي تخم بلدرچين بوسيله ي موتورهاي الكتريكي يا فشار جكهاي بادي انجام مي دهند و نحوه مرسوم چرخش تخمها بدين ترتيب است كه با توجه به قرار گرفتن سر كوچك تخمها بسمت پايين در شانه ي مخصوص دستگاه جوجه كشي اين شانه را ۳۵ تا۴۵ درجه نسبت به افق تغيير زاويه داده و پس از گذشت مدت زمان مشخص اين تغيير زاويه ۳۵ تا ۴۵  درجه اي نسبت به افق را از طرف مقابل اعمال مي كنند  بايد توجه داشت هر گونه چرخش بايد به آرامي و بدون تكانهاي شديد انجام پذيرد زيرا تكان شديد باعث صدمه به جنين شده و از ميزان موفقيت در جوجه كشي ميكاهد . هر چند چرخش بصورت دستي هم نيز انجام مي گيرد اما به دلايل مختلف از جمله مسائل بهداشتي و نوسانات دما و رطوبت به علت باز شدن درب دستگاه توصيه نمي شود.

امروزه تكنولوژي چرخش آهسته و نا محسوس بسيار مرسوم مي باشد كه در اين روش معمولا يا از موتورهاي دائم گردش با دور پايين استفاده مي شود و يا هر چند دقيقه چند ثانيه برق به موتور داده مي شود تا چرخش به آهستگي صورت گيرد.

با نحوه چرخش در دستگاه هاي جوجه كشي بلدرچين دماوند بيشتر آشنا شويد!

گردش راك در تمام دستگاه هاي بلدرچين دماوند به صورت موتور گيربكس آرام  و تمام اتوماتيك است كه با استانداردهاي جوجه كشي براي حركت راك دستگاههاي جوجه كشي برابري ميكند در اين روش حركت راك قابل ديد با چشم نيست كه باعث بالا رفتن راندمان جوجه كشي مي گردد. همچنين امكان گردش يكباره و با سرعت آرام به طوري كه با چشم بتوان حركت راك را ملاحظه كرد در دستگاه هاي دماوند وجود دارد. 

تهويه

در يك جوجه كشي موفق و دركنار دما، رطوبت، چرخش و صد البته  رعايت مسائل بهداشتي، تهويه نقش مهمي را ايفا مي كند و مديريت صحيح آن در طول دوره بطور قطع يكي از رموز بدست آوردن راندمان بالا در پايان دوره مي باشد ، در ادامه با ذكر نمونه به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت . يك تخم مرغ در خلال ۲۱ روز در داخل دستگاه جوجه كشي بطور متوسط حدود ۴۴ ليتر اكسيژن استفاده و حدود ۳۳ ليتردي اكسيد كربن توليد مي كند وقتي كه تخم مرغ يك نطفه ي زنده ي خيلي كوچك مي باشد، تبادلات  گازي خيلي اندك است ولي همچنان كه جوجه رشد مي كند مقدار اين تبادلات به صورت تساعدي افزايش مي يابد از اين رو در هنگام تفريخ خروج جوجه از تخم يكصد عدد تخم ، به حدود ۱٫۳يك و سه دهم متر مكعب اكسيزن نياز داردو ۰٫۷هفت دهم متر مكعب دي اكسيد كربن توليد مي كند

هواي تازه تقريبا شامل ۷۸% نيتروژن خنثي و ۲۱% درصد اكسيژن است

در ارتفاع خيلي بالا اكسيژن كافي در هوا جهت جوجه درآوري مطلوب وجود ندارد و ضروري است كه اكسيژن به دستگاه هاي جوجه كشي اضافه شود. در يك ماشين جوجه كشي با افزايش تعداد تخمها نياز به اكسيژن افزايش مي يابد و به همين نسبت ميزان بيشتري دي اكسيد كربن توليد مي شود، توليد نهايي دي اكسيد كربن بازتابي از توليد حرارت بدن حيوان مي باشد، بنابراين باز كردن هوا كش ها براي خارج كردن گرماي اضافي دستگاه باعث بيرون راندن دي اكسيد كربن و تامين اكسيژن تازه نيز مي شود، لذا بيشتر ماشين هاي جوجه كشي بزرگ وقتي با ظرفيت كامل كار ميكنند قابليت جوجه درآوري بيشتري دارند، غالبا” توصيه مي شود كه اگر در دستگاهي كمتر از دو سوم ظرفيت تخم خوابانده شود به همان ميزان نيز بايد دريچه هاي تهويه بسته شوند كه امروزه با پيشرفت تكنولوژي،  ميزان اكسيژن مورد نياز با سنسورهاي فوق پيشرفته بطور مداوم اندازه گيري شده و تهويه نيز بطور خودكار و دقيق انجام مي گيرد. (فقط در دستگاه هاي بزرگ و صنعتي)

لازم به ذكر است كه تبخير آب از تخم ها نسبت مستقيم با جريان هواي موجود در دستگاه جوجه كشي دارد بدين صورت كه هرچه سرعت جريان هوا بيشتر باشد تبخير نيز زيادتر بوده و برعكس، در نتيجه جريان هوا و ميزان تبخير بايد درست و متناسب باشد به عبارتي در دستگاه هاي جوجه كشي با جريان هواي زيادتر، بايد رطوبت بيشتري براي رسيدن به حد نرمال به دستگاه تزريق شود و آن دسته از دستگاه هايي كه ازجريان هواي پايين تري برخوردار مي باشند بايد خشك تر باشند

جريان هواي تند، تبخير را افزايش داده و گرما را از تخم خارج مي كند بنابراين هوايي با سرعت جابجايي بيشتر نسبت به هوايي با جريان كند تر به افزايش متناسب گرما و رطوبت نياز دارد

ميزان دي اكسيد كربن در داخل تخم اسيديته ي آلبومين را تعيين مي كند، مقادير بسيار زياد و يا بسيار كم آن ساختمان پروتئين را تغيير مي دهد، اگر جريان هوا خيلي زياد باشد تمام گاز co2 تخم خارج مي شود و اگر جريان ناكافي باشد بالا رفتن گاز co2  در داخل تخم در حد خطرناكي جنين را تضعيف خواهد نمود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دستگاه جوجه كشي،
موضوع:
[ ۹ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۰۴:۵۷ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]

 

محل خروج تخم از بدن پرنده كلواك نام دارد . كلواك كانال مشترك انتهاي دستگاه توليد مثلي و دستگاه گوارشي و ادرار پرندگان است ؛ بنابراين در زمان خروج تخم از بدن پرنده احتمال آلوده شدن آن وجود دارد .

در پرندگاني كه در بستر نگهداري مي‌شوند نيز احتمال آلوده شدن تخم با كود و يا ساير مواد خارجي بسيار زياد است. حتي تخم‌هايي كه در سيستم قفس توليد مي‌شوند نيز احتمال آلوده شدن با كود يا برخي مواد از قبيل پر و خوراك وجود دارد.

بهترين كار براي داشتن تخم هاي سالم و كم خطر در دستگاه جوجه كشي حذف تخم هاي آلوده است؛ اما گاهي اوقات مي توان با تميز كردن پوسته تخم آلودگي را از بين برد و از تخم استفاده كرد. اين كار در مورد تخم هاي گران قيمت به صرفه است . به عنوان مثال قيمت تخم قرقاول گاهي بيش از ده برابر تخم مرغ است.

براي تميز كردن تخم ها از پارچه زبر و سمباده خيلي نرم استفاده مي‌شود . در زمان تميز كردن پوسته بايد دقت كرد كه هيچ تغيير يا خراشي در پوسته ايجاد نشود و به پوسته آسيب نرسد.

بعد از برداشتن آلودگي در سطح پوسته بايد تخم ها را ضد عفوني كرد. هيچ گاه تخم هاي آلوده به كود را نبايد در داخل محل نگهداري تخم قرارداد چون به سرعت آلودگي را به ساير تخم هاي سالم منتقل مي‌كنند.

پس از خروج تخم از بدن پرنده ، پوسته آن مرطوب است. پوسته مرطوب پس اينكه در معرض هوا قرار مي گيرد بسرعت خشك مي شود. بعد از خشك شدن لايه مرطوب يك پوشش نازك ولي سخت روي تخم تشكيل مي شود. اين لايه از مواد پروتئني تشكيل شده و به آن كوتيكول گفته مي شود.

وظيفه كوتيكول جلوگيري از، از دست رفتن آب و ورود باكتري ها به داخل تخم است. بنابراين كوتيكول اولين سد دفاعي در برابر عوامل آلودگي هاي خارج از تخم است.

شستن يا پاك كردن تخم بوسيله اجسام زبر مثل سمباده باعت از بين رفتن كوتيكول شده و احتمال ورود آلودگي به داخل تخم افزايش مي يابد.

شستن تخم ها با مواد ضدعفوني كننده هم در برخي از مراكز جوجه كشي انجام مي شود ؛ اما معمولاً با ريسك هايي همراه است. معمولاً گفته مي شود كه تخم هايي كه خيس مي شوند لايه محافظ روي تخم از بين مي رود و مقداري آب وارد روزنه ها مي شود كه احتمال دارد آلودگي هاي كه روي سطح پوسته تخم وجود داشته اند وارد تخم كند.

اگر عوامل آلوده كننده تخم مخصوصاً قارچ ها وارد تخم شوند و اين تخم ها در داخل دستگاه جوجه كشي قرار گيرند قارچ هاي آلوده كننده به دليل فراهم بودن مواد مغذي لازم براي رشد به سرعت رشد مي‌كنند و در مرحله اول جنين را تلف مي كنند و سپس كل فضاي تخم را اشغال مي كنند. همان طور كه مي دانيد رشد قارچ ها به صورت تصاعدي و خيلي سريع است. اين رشد سريع، گاز زيادي در داخل تخم توليد مي كند و چون روزنه هاي تخم توسط همين قارچ ها گرفته شده است گازها در داخل تخم تجمع پيدا مي كنند تا اينكه براثر فشار گاز داخل تخم پوسته ترك مي‌خورد و محتويات آن به بيرون از تخم مي ريزند و اين محتويات تخم هاي اطراف و ساير بخش هاي دستگاه را آلوده مي كنند چون در داخل دستگاه گردش هوا وجود دارد. بنابراين اگر يك تخم آلوده در داخل دستگاه وجود داشته باشد به سرعت مي تواند تمام تخم ها و حتي جوجه هايي كه متولد شده‌اند را آلوده كند.

اگر تخم انفجاري در دستگاه ديديد كه معمولاً رنگ محتويات تخم سبز رنگ يا گاهي سياه رنگ مي‌شود علامت اخطاري است مبني بر اينكه شرايط بهداشتي جمع آوري و نگهداري تخم يا دستگاه جوجه كشي مناسب نيست.

معمولا تخم هايي كه در معرض انفجار قرار دارند كمي تغيير رنگ در پوسته مشاهده مي شود سفيدي پوسته مايل به آبي مي شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۱۰:۵۴:۰۲ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 38
دیروز : 89
افراد آنلاین : 1
همه : 5073
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب