دستگاه جوجه كشي فول اتوماتيك
دستگاه جوجه كشي فول اتوماتيك و مقالات مربوط به جوجه كشي

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۱۰:۵۴ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]
قابليت زنده ماندن جنين در دستگاه جوجه كشي وابسته به تعادل ظريفي است. براي رسيدن به اين تعادل به هماهنگي بالايي بين مديريت جوجه كشي و مرغ مادر نياز است. اجزاء غذايي خاص، سن مادر و تصميمات مديريتي مزرعه اي مي توانند مستقيماً محيط داخلي تخم مرغ را تحت تاثير قرار دهند. در حالي كه تركيب تخم مرغ تحت شرايط متفاوت تغذيه مي تواند به نسبت بالايي ثابت نگهداري شود، اما زماني كه پرنده با تنشي مواجه مي گردد، توليد تخم مرغ اولين موردي است كه آسيب مي بيند. به علاوه، ريز مغذيهاي جيره هميشه در داخل تخم مرغ يا زرده ذخيره نمي شوند. تشخيص اين موضوع كه چطور بعضي از اجزاء غذايي مستقيماً محيط داخل تخم مرغ را تحت تاثير قرار مي دهند، مي تواند باعث بهبود موفقيت يك گله مادر تحت شرايط مختلف گردد. سن مرغ مادر بيشترين تاثير را بر تركيب تخم مرغ دارد. اندازه بدن نيمچه در زمان تحريك نوري احتمالاً عاملي اصلي تعيين كننده اندازه تخم هاي بعدي خواهد بود، به صورتي كه تخم مرغ هاي بزرگتر، از پرندگان بزرگتر توليد مي شوند. نسبت زرده به سفيده، با سن پرنده سريع تر افزايش مي يابد، بنابراين سهم زرده در تخم هاي توليد شده از مرغ هاي مسن تر بيشتر است. همچنين جوجه هاي توليد شده از مرغ هاي مسن تر داراي ذخيره چربي بيشتري هستند كه ممكن است سبب بهبود قابليت زنده ماندن جوجه ها گردد. جوجه هاي مرغ هاي مسن تر، پرندگان سنگين تري توليد خواهند كرد، كه البته اين مسئله ممكن است عمدتاً به دليل مصرف غذايي بيشتر نسبت به وزن سنگين تر جوجه اوليه باشد. در هر سني، افزايش ناگهاني در اندازه تخم مرغ به دليل مصرف بيشتر مواد مغذي، عمدتاً ناشي از افزايش مقدار سفيده است. اين تغييرات مي تواند مديريت جوجه كشي را تحت تاثير قرار دهد، چون تخم مرغ هاي حاصل از مزغ هاي جوان تر، كوچكتر هستند و تفاوتي در تركيب تخم مرغ دارند، در نتيجه براي زنده ماندن بهتر جنين نياز به تغييراتي در شرايط دستگاه جوجه كشي است. كيفيت پوسته با مقدار توليد، سن گله، اندازه تخم مرغ و زمينه ژنتيكي مي تواند تغيير كند. مرغ هايي با توليد بالا اغلب هم تخم مرغ هاي كوچكتري دارند و هم كيفيت پوسته تخم مرغ هاي آنها نا مطلوب است، زيرا به توجه به مقدار توليد قادر به نگهداري تخم مرغ به مدت ناكافي در غدد پوسته ساز نيستند. نسبت پوسته به كل تخم مرغ در پرندگان مسن نسبت به پرندگان جوانتر درصد كمتري دارد، در نتيجه كيفيت پايين تر پوسته در اين گروه به دليل نازكتر بودن آن است. زمان تخمگذاري در روز مي تواند كيفيت پوسته را تحت تاثير قرار دهد، چون مرغ ها معمولاً تخم مرغ هاي بزرگتر را صبح ها مي گذارند. اين موضوع احتمالاً به سبب گذاردن اولين تخم مرغ در يك توالي تخمگذاري است. اولين تخم مرغ ها در يك توالي تخمگذاري بزرگتر از تخم مرغ هاي بعدي در همان توالي هستند، زيرا آنها مدت زمان طولاني تري براي ذخيره سازي زرده دارند. وزن مخصوص تخم مرغ در تخم مرغ هاي بعدازظهر بيشتر است، كه اين موضوع نشان دهنده كيفيت پوسته بهتر اين تخم مرغ ها نسبت به تخم مرغ هاي صبح است. دست كاري پروتئين جيره يكي از موثرترين روش ها در كنترل وزن تخم مرغ مي باشد. براي مثال، همراه با افزايش مقدار متيونين جيره، يك افزايش خطي در وزن تخم مرغ وجود دارد. همچنين منابع مختلف چربي و مقدار آنها، عمدتاً با تغيير در وزن سفيده، تخم مرغ را تحت تاثير قرار مي دهند. اين تغييرات ممكن است در ارتباط با سوخت و ساز استروژن و تاثير آن بر وظايف مجراي تخم باشد، زيرا غلظت هاي بالاتر استروژن پلاسما، با وزن هاي بالاتر تخم مرغ رابطه مستقيم دارد.
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: دستگاه جوجه كشي،
موضوع:
[ ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۳۵:۵۷ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]
پوشش پر طيور در تنظيمات دماي بدن، محافظت پوست در برابر آسيب ها و زخم هاي وارده از ساير طيور و محيط نقش بسزايي دارد. تحقيقات انجام شده نشان داده برنامه هاي خوراك طيور مادر بر روي رشد غشاء پوستي جوجه هاي گوشتي تأثيرگذار است. در آزمايشات به عمل آمده توسط دانشگاه NC امريكا، به منظور بررسي تأثير احتمالي محدوديت هاي جيرۀ غذايي مرغ مادر و دماي جوجه كشي بر روي تراكم پر جوجه هاي 22 روزه، تعداد فوليكول هاي پر شمرده شد . گروهي از مرغ هاي مادر Cobb500 به دو گروه با برنامۀ جيرۀ خوراك متفاوت تقسيم شدند : 1- گروهي كه هر روز بطور مرتب خوراك دريافت مي كردند و 2- گروهي كه منظم دريافت خوراك نداشتند. تخم مرغ هاي هر گروه جمع آوري شد و به طور تصادفي (random) در دستگاههاي جوجه كشي با دماهاي متفاوت تقسيم شدند : 1- در دماي استاندارد براي جوجه كشي (1 / 38 درجه سانتيگراد) و 2- كاهش دما در مراحل اوليه و افزايش دما در مراحل آخر. در نهايت تعداد فوليكول پرهاي جوجه هاي مرغ هاي مادر كه دريافت خوراكشان نامنظم بود در شرايطي كه در دستگاههاي جوجه كشي با كاهش دما در ابتدا و افزايش دما در مراحل آخر بودند بيشتر بود. هيچ تأثير خاصي از جوجه كشي بر روي جوجه هايي كه خوراك مرتب داشتند ديده نشد. تعداد فوليكول پرهاي سينۀ جوجه هايي كه در شرايط استاندارد دماي جوجه كشي بودند بيشتر از جوجه هايي كه در دستگاه جوجه كشي با كاهش دما در ابتدا و افزايش دما در مراحل آخر بودند.
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۳۵:۰۴ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]
آزمايشات متعددي كه در ايستگاه تحقيقات كشاورزي مونتانا آمريكا براي مشخص كردن حرارت تخم مرغ در طي جوجه كشي طبيعي انجام گرفته نشان داده است كه حرارت متوسط قسمت فوقاني تخم مرغ 3/102 درجه فارنهايت و يا در حدود 29 درجه سانتي گراد و حرارت پايين تخم مرغ در حدود 31 درجه و يا به عبارت ديگر در حدود 15-16 درجه فارنهايت كمتر از حرارت بالاي تخم مرغ بوده است. اين اختلاف زياد حرارت در قسمت فوقاني و تحتاني تخم مرغ بيشتر در روزهاي اول جوجه كشي ديده مي شود، در روزهاي آخر اختلاف حرارت به حدود 10 درجه فارنهايت مي رسد. طي آزمايشات ديگر ثابت شده است كه درجه حرارت بدن مرغ كرچ كه در روي تخم مرغ مي خوابد زيادتر از مرغ غير كرچ است. در هنگام كرچي اين مطلب را به خوبي مي توان در روي مرغ آزمايشي كرد چنانچه مرغ كرچ را لمس نمايند مشاهده مي شود كه پرهاي ناحيه همچنين خود سينه به طور محسوسي گرم است. تفاوت درجه حرارت بالا و پايين تخم مرغ در ماشين هاي جوجه كشي كمتر از زير مادر است و در حدود 4 درجه فارنهايت مي باشد. طبق آزمايشاتي كه در ايستگاه تحقيقاتي پردو آمريكا صورت گرفته است حرارت در دستگاه جوجه كشي چنانچه مخزن جيوه ميزان الحراره در فاصله 5 سانتي متري بالاي سيني تخم مرغ ها قرار داشته باشد بايد در حدود 101 درجه فارنهايت يا 5/388 درجه سانتي گراد باشد در اين صورت نتيجه جوجه كشي بسيار رضايت بخش است ولي چنانچه حرارت از 100 درجه فارنهايت يا 38 درجه سانتي گراد كمتر و يا از 103 درجه فارنهايت معادل 5/39 درجه سانتي گراد بيشتر باشد مرگ و مير جنين به طور محسوسي افزايش مي يابد. طبق نظريه مركز ملي تحقيقات كشاوزري امريكا اگر رطوبت ماشين 60درصد و جريان هوا 12 سانتي متر مكعب در دقيقه و غلظت اكسيژن 21 درصد و اكسيد دو كربن كمتر از 5/0 درصد باشد. در تحت چنين شرايطي بهترين درجه حرارت براي دستگاه جوجه كشي 100 درجه فارنهايت يا در حدود 388 درجه سانتي گراد است. زياد بودن يا كم بودن درجه حرارت در نتيجه جوجه كشي موثر واقع مي شود و آن را كاهش مي دهد. چنانچه حدود اين تغييرات حرارتي جزئي باشد ممكن است در طول مدت جوجه كشي تغييراتي ايجاد كند. اين تغييرات بين 20-25 روز است. حرارت كمتر از حد معمول سبب مي شود كه جوجه ها به كندي از تخم مرغ خارج شوند و در نتيجه سبب طولاني شدن مدت جوجه كشي مي شود. حرارت زياد تر از حد معمول سبب كوتاه شدن دوره جوجه كشي مي گردد. ولي اگر حدود تغييرات حرارتي زياد باشد سبب مرگ و مير جنين مي گردد. اگر ماشين از نظر حرارت در وضع مناسبي باشد تمام جوجه ها بايستي در روز 21 از تخم مرغ بيرون آمده باشند و در پايان روز بيست و يكم جوجه كشي خاتمه يابد. از اين رو طول مدت جوجه كشي راهنماي خوبي از نظر كنترل حرارت ماشين بشمار مي رود. حرارت در تمام مدل ها و انواع دستگاه جوجه كشي يكنواخت نيست بلكه بسته به سيستم و توصيه كارخانه سازنده اغلب حرارت ماشين هاي مختلف با هم كمي اختلاف دارد. چگونگي تهويه در تغييرات حرارتي ماشين نقش مهمي به عهده دارد. در ماشين هاي جوجه كشي كوچك و ساده حرارت در هفته اول 100 درجه فارنهايت يا 38 درجه سانتي گراد و در هفته دوم 102 درجه فارنهايت يا در حدود 39 درجه سانتي گراد و در هفته سوم 103 درجه فارنهايت يا 5/39 درجه سانتي گراد مي باشد. در ماشين هاي بزرگ كه چندين طبقه سيني در آن چيده مي شود و داراي دستگاه هاي تهويه خودكار مي باشند معمولاً حرارت تا روز هجدهم در حدود 99-100 درجه فارنهايت يا 5/37- 38 درجه سانتي گراد مي باشد. از روز هجدهم به بعد بايد حرارت را كمتر و رطوبت ماشين را زيادتر نمود. به همين دليل براي كنترل دقيق حرارت تخم مرغ ها را تا روز هجدهم در يك قسمت به نام انكوباتور و از روز هجدهم به بعد در قسمت ديگر به نام هچر نگهداري مي كنند در اين قسمت حرارت كمتر، رطوبت و تهيه بيشتر از قسمت اول است. در ماشين هاي جوجه كشي بايد حرارت را در طي مدت جوجه كشي يكنواخت و دور از نوسان نگاه داشت اين عمل به وسيله دستگاه هاي تنظيم انجام مي گيرد كه حرارت ماشين را در تمام مدت جوجه كشي در ميزان مطلوب نگاه مي دارد. اصول دستگاه هاي تنظيم در ماشين هاي كوچك براساس انقباض و انبساط كپسول هاي اتر يا ترموستات هاي خودكار استوار شده است. كپسول هاي حاوي اتر معمولاً در اثر حرارت منبسط و در برودت منقبض مي گردند در داخل ماشين هاي جوجه كشي ساده كپسول اتر نصب شده است. در روي جدار فوقاني اين كپسول ها ميله اي قرار گرفته است كه از ديواره فوقاني ماشين خارج مي شود. اين ميله به اهرمي وصل شده كه به سرپوشي منتهي مي شود كه در روي منبع توليد حرارت قرار مي گيرد. وقتي كه حرارت ماشين به حد مطلوب رسيد به وسيله پيچ هاي ميزان به كپسول اتر فشار مي آورند به طوري كه سرپوش مماس به دريچه روي منبع توليد حرارت گردد. در اين صورت چنانچه حرارت داخلي ماشين از حد مطلوب بيشتر شد در روي كپسول اتر اثر مي گذارد و ان را متسع مي كند در نتيجه به ميله و اهرم فشار وارد مي آيد و سرپوش از روي دريچه بلند مي شود و حرارت اضافي خارج مي گردد. در هنگامي كه درجه حرارت كمتر از حد مطلوب باشد بالعكس كپسول اتر منقبض شده و سرپوش دريچه را كاملاً مي بندد و مانع از سرد شدن داخل ماشين مي گردد. در ماشين هاي جوجه كشي بزرگ و برقي دستگاه هاي تنظيم كننده حرارتي سبب قطع و وصل جريان برق مي شود در تيجه حرارت را هميشه در ميزان معيني نگاه مي دارد. در بعضي انواع ماشين هاي جوجه كشي ترمواستات هايي در دستگاه هاي تنظيم قرار گرفته است كه حرارت محوطه داخلي ماشين را كنترل مي كند. اگر بر اثر بعضي عوامل، دستگاه توليد حرارت ماشين از كار بيفتد و جريان حرارتي به داخل ماشين قطع گردد. دستگاه هاي تنظيم فوراً به كار مي افتد و رابطه ماشين را با خارج قطع مي نمايد. در نتيجه براي مدتي حرارت ماشين در ميزان مطلوب باقي مي ماند و مانع از تلف شدن سريع جنين مي گردد. براي گرم كردن ماشين جوجه كشي از منابع مختلف توليد حرارت استفاده مي شود. متداولترين آنها نفت و گاز و برق است كه هر كدام داراي مزايا و معايبي است. امروزه ماشين هاي كوچك جوجه كشي كه در روستا ها به كار مي رود نفتي و ماشين هاي بزرگ برقي مي باشند. از نظر چگونگي گرم كردن محوطه داخلي ماشين هاي جوجه كشي به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- آنهايي كه به وسيله هواي گرم حرارت لازم را به دست مي آورند. 2- آنهايي كه به وسيله فرستادن آب گرم به داخل ماشين گرم مي شوند. 3- بالاخره دسته اي كه به وسيله قرار دان مقاومت هاي الكتريكي در ماشين گرم مي شوند منبع : كتاب اصول پرورش طيور ( تاليف مراد علي زهري )
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۱۱:۳۳:۴۸ ] [ بلدرچين دماوند ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 16
دیروز : 89
افراد آنلاین : 1
همه : 5051
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب